Thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt Năm 2021