Tầm quan trọng của một chiếc bàn trong trang trí nội thất là gì?