Giá nhà đất tăng phi mã, giới đầu tư ‘đãi cát tìm vàng’